មាននរណាម្នាក់បានប្រែក្លាយធ្វីតធ័ររបស់លោកដូណាល់ត្រាំទៅក្នុងស្លាយរដូវក្តៅ